N O D E M Y
Nội dung chương trình
 • Làm quen và lập nhóm học tập
 • Kiến thức ReactJS cơ bản
 • Tạo một project Reactjs
 • Return components
 • React API
 • Element in an array
 • Cross-browser
 • Consistent properties
 • Code reuse, logic and bootstrap abstraction
 • Render hijacking
 • HState abstraction and manipulation
 • Props manipulation
 • Viết action creators
 • Delay the dispatch
 • Asynchronous dispatching
ReactJS nâng cao
 • 2.Kiến thức cơ bản
 • 3.Kiến thức nâng cao
 • 1.Higher order components
 • 4.Synthetic events
 • 5.Sử dụng HOC
 • 6.Redux Thunk
 • 7.Dự án thực tế
Kỹ năng làm việc
 • 1.Áp dụng scrum vào quy trình
 • 2.Kỹ năng tìm kiếm
 • 3.Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • 4.Kỹ năng đọc tài liệu
 • 5.Quản lý thời gian
 • 6.Kỹ năng làm việc nhóm
 • 7.Kỹ năng giao tiếp
Cơ hội
 • 1.Làm việc cùng chuyên gia
 • 2.Tạo ra những sản phẩm sáng tạo
 • 3.Công việc lập trình viên
 • 4.Làm việc ngay tại Nodemy
 • 5.Lập team startup
 • 6.Tham gia các khóa học miễn phí
 • 7.Học bổng của Nodemy
Tham gia ngay hôm nay

Với những bạn sinh viên mới ra trường, những người tự học lập trình, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế thì Nodemy sẽ giúp các bạn làm chủ lập trình, có kỹ năng làm việc thực chiến sau 3 tháng.

Nếu bạn đang theo đuổi đam mê lập trình, tìm kiếm câu trả lời "liệu mình có thích hợp với lập trình hay không?". Hay bạn muốn thay đổi nghề nghiệp hiện tại, muốn tìm một công việc tốt hơn, trải mình thử thách với công nghệ, học hỏi thêm điều mới. Hãy bắt đầu tham gia chương trình cùng với Nodemy ngay hôm nay.