N O D E M Y
Nội dung chương trình
 • Làm quen và lập nhóm học tập
 • Giới thiệu khóa học
 • Hướng dẫn cách học hiệu quả
 • Hướng dẫn các kĩ năng code cơ bản
 • Build-in NodeJS
 • Export / require, Path,fileSystem
 • Hướng dẫn sử dụng mongoDB, mongoose
 • Create, find, update, delete, gt, lt, ne, in
 • Mongo populate, string, array, object, chain populate
 • ExpressJS, Query, Params
 • Express static
 • Query, Params
 • Review - làm bài tập vận dụng
 • Restful API, Router
 • test API bằng postman
 • Async-Await
 • Luyện tập RestFul API, router
 • Giới thiệu về Ajax
 • Phân trang - thực hành
 • Hướng dẫn làm bài nhóm áp dụng restFul API, Ajax
 • Thực hiện làm bài tập trong hệ thống bài tập
 • Giới thiệu về Cookie
 • Lưu đăng nhập bằng cookie
 • Middleware
 • Jwt, xác thực, phân quyền bằng jwt
 • Bcrypt, lưu mật khẩu bằng bcrypt
 • Hướng dẫn làm bài nhóm áp dụng jwt, bcrypt
 • Upload file bằng multer
 • Upload file đơn, upload nhiều file
 • Review - thực hành
 • Hướng dẫn sử dụng EJS
 • Chia component EJS
 • Sử dụng hàm, biến trong EJS
 • Tổng ôn kiến thức
 • Hướng dẫn connect Atlass, Deploy heroku
 • Hướng dẫn project cuối khóa
 • Kết thúc khóa học
NodeJS
 • 1. Build-in NodeJS
 • 2. MongoDB, Mongoose
 • 3. ExpressJS
 • 4. Query, Params
 • 5. Sử dụng API
 • 6. Sử dụng Async-Await
 • 7. Sử dụng Ajax
NodeJS
 • 1. Sử dụng Cookie
 • 2. Sử dụng Jwt
 • 3. Sử dụng Bcrypt
 • 4. Upload File
 • 5. Sử dụng EJS
 • 6. Connect Atlass
 • 7. Deploy heroku
Cơ hội
 • 1.Làm việc cùng chuyên gia
 • 2.Tạo ra những sản phẩm sáng tạo
 • 3.Công việc lập trình viên
 • 4.Làm việc ngay tại Nodemy
 • 5.Lập team startup
 • 6.Tham gia các khóa học miễn phí
 • 7.Học bổng của Nodemy
Tham gia ngay hôm nay

Với những bạn sinh viên mới ra trường, những người tự học lập trình, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế thì Nodemy sẽ giúp các bạn làm chủ lập trình, có kỹ năng làm việc thực chiến sau 2 tháng.

Nếu bạn đang theo đuổi đam mê lập trình, tìm kiếm câu trả lời "liệu mình có thích hợp với lập trình hay không?". Hay bạn muốn thay đổi nghề nghiệp hiện tại, muốn tìm một công việc tốt hơn, trải mình thử thách với công nghệ, học hỏi thêm điều mới. Hãy bắt đầu tham gia chương trình cùng với Nodemy ngay hôm nay.